Rapport: ‘Jongeren buiten beeld’ achter de cijfers.

Eerste introductie workshop ‘Fluitend Aan De Slag’
11 augustus 2016
Vacature Stagiair(e) Communicatie
20 september 2016
Toon alles

Rapport: ‘Jongeren buiten beeld’ achter de cijfers.

5,4 % van de 15-27 jarige jongeren volgt geen onderwijs, heeft geen werk en is niet in beeld bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk. Deze jongeren worden aangeduid als jongeren ‘buiten beeld’. Het gaat om bijna 135.000 jongeren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd om binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving een quick scan uit te voeren naar het verhaal achter de cijfers van het CBS. Hiervoor is een literatuurstudie gedaan en zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten en experts.

Uit dezelfde cijfers van het CBS blijkt dat een grote groep jongeren concrete ondersteuning nodig heeft om de draad, met een perspectief op werk en een regulier bestaan, niet kwijt te raken. Dit literatuuronderzoek biedt een overzicht van de redenen waarom jongeren buiten beeld raken en welke oplossingsrichtingen er zijn

Interessant voor ons als Stichting Toeterjoepies; dit betreft immers jongeren die tot onze doelgroep behoren en die ondersteuning kunnen wij bieden. Nieuwsgierig naar hoe deze jongeren te bereiken zijn en hoe de jongeren te ondersteunen zijn richting een zelfstandig bestaan volgens dit onderzoek? Zie jongeren-buiten-beeld